Srpen 1

Stravné lístky

Legislatíva týkajúca sa stravných lístkov Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Zákon č. 574/2009 Z. z. o stravovaní zamestnancov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Opatrenie MPSVaR č. 906/2016 Z.z. o sumách stravného Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení. neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník.

Červenec 13

Čo sú paušálne výdavky, kedy si ich môžete uplatniť a kedy sa vám oplatia

Jedným z nepochybne najjednoduchších spôsobov zistenia základu dane je evidencia a preukazovanie toku financií v podnikaní formou paušálnych výdavkov. Tento spôsob zdokladovania upravuje v zákone o dani z príjmov číslo 595/2003 Z.z. §6 odsek 10, kde sú presne vymedzené pravidlá a podmienky.  Táto možnosť je len pri príjmoch z podnikania §6 odsek 1 z inej samostatnej zárobkovej činnosti §6 odsek 2 z použitia diela.