Cenník účtovných prác a služieb

Cenník účtovných prác sa pohybuje podľa vybraných služieb

 • Hodinová sadzba (účtovné poradenstvo, administratívne práce):  20,- EUR/hod.
 • Hodinová sadzba (poradenstvo z oblasti daní):  30,- EUR/hod.

Účtovníctvo

 • Jednoduché účtovníctvo- zmluvný mesačný paušál (podľa rozsahu): min. 30,- EUR/mes.
 • Podvojné účtovníctvo- zmluvný mesačný paušál (podľa rozsahu): min. 100,- EUR/mes.
 • Položková sadzba – jednoduché účtovníctvo (bez paušálu): 0,50 EUR/pol.
 • Položková sadzba – podvojné účtovníctvo (bez paušálu): 0,90 EUR/pol.

Pre predbežné stanovenie mesačného paušálu využite kalkuláciu služieb.

Mzdové účtovníctvo

 • Prihlásenie a zavedenie nového zamestnanca: 10,- EUR
 • Spracovanie mzdy jedného zamestnanca 1 – 10 zam.: (TPP)8,80 EUR/mes. (Dohoda) 7,50 EUR/mes.
 • Spracovanie mzdy jedného zamestnanca 11 – 100 zam.: (TPP)8,30 EUR/mes.(Dohoda) 7,00 EUR/mes.
 • Spracovanie mzdy jedného zamestnanca nad 101 zam.: (TPP) 7,80 EUR/mes.(Dohoda) 6,- EUR/mes.
 • Odhlásenie zamestnanca vrátane výst. materiálov: 10,- EUR
 • Registrácia novej organizácie: 25,- EUR
 • Zrušenie registrácie organizácie: 25,- EUR

Daňové priznanie

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností: 50,- EUR
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel: 5,- EUR za vozidlo
 • Daňové priznanie fyzická osoba typ A: 40,- EUR
 • Daňové priznanie fyzická osoba typ B: 100,- EUR
 • Daňové priznanie právnická osoba (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky): 200,- EUR

Spracovanie priznania k DPH je obvykle zahrnuté v cene mesačného paušálu.

Inkaso pohľadávok

Pohľadávka odovzdaná __ dní
po lehote splatnosti/hodnota pohľadávky

0 – 45

46 – 90

91 – 179

nad 180

menej ako 4.000 Eur

5,0%

8,0%

10,0%

1216,0%

4.000 – 12.000 Eur

4,5%

7,0%

9,0%

14,0%

12.001 – 20.000 Eur

4,0%

6,0%

8,0%

12,0%

20.001 – 40.000 Eur

3,0%

5,0%

7,0%

10,0%

viac ako 40.000 Eur

2,5%

4,0%

6,0%

8,0%

Pohľadávky nižšie ako 800 Eur sú akceptované v balíku. U pohľadávok nad 365 dní je provízia stanovená dohodou. Zmluvná provízia činí 11%.

Správa pohľadávok

Podľa zmluvy – orientačne 1% z mesačného obratu zahŕňa:

 • Prevzatie pohľadávky od dátumu jej vzniku
 • Dohliadanie na termín splatnosti
 • Telefonický a písomný kontakt s dlžníkom
 • Vyúčtovanie úrokov z predĺženia
 • Sprostredkovanie právneho zastúpenia, v prípade nutnosti súdneho vymáhania

Založenie a likvidácia firiem

 • Založenie novej SRO (vrátanie poplatkov – súd, notár, ŽÚ – 1 živnosť): 700 Eur
 • Predaj “hotovej“ SRO s možnosťou okamžitého podnikania: 1500 Eur
 • Likvidácia spoločnosti: zmluvne

Ostatné

 • Registrácia (alebo zrušenie registrácie)  SZČO alebo právnickej osoby na úradoch: 30,- EUR
 • Zastupovanie pri kontrole:  20,- EUR/hod.
 • Príplatok za prácu v sídle klienta:30,- EUR/mes.
 • Intrastat: dohodou
 • Ostatné činnosti (administratíva, ekonom. analýzy atď.): dohodou
 • Poštovné: podľa skutočných nákladov
 • Reporty v AJ, NJ: dohodou

Doprava

 • Výjazd v rámci Bratislavy: 12 Eur
 • Doprava mimo Bratislavu: 0,3 Eur/km
 • Cestovné hodiny mimo Bratislavu: 12 Eur/hod.

Skladné

 • Pri neprebratí dokladov v stanovenej lehote: 20,- EUR/šanón/rok