Reporting účtovných dokladov, výkaz o príjmoch a výdavkoch

Naše služby nespočívajú iba v spracovaní vstupných dokumentov do zákonom požadovanej podoby, ale v poskytnutí údajov o hospodárení klienta presne v tej podobe aká je preňho zrozumiteľná a relevantná. Výstupy účtovných dokladov v elektronickej podobe sú samozrejmosťou (.pdf, .xls, .xml).