Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo poskytujeme našim klientom v otázkach všetkých daní podľa príslušných platných právnych predpisov. Našou snahou je predchádzať daňovým problémom našich klientov a minimalizovať ich daňovú povinnosť. Služba môže byť poskytovaná tromi základnými formami:
  • Jednorázová daňová konzultácia pi riešení konkrétneho problému
  • Trvalá podpora účtovného oddelenia klienta vo veciach daní
  • Trvalá podpora v súvislosti s vedením účtovníctva a účtovného poradenstva pre našich klientov