Daňový audit, audit účtovnej závierky

V rámci daňového auditu pre našich klientov realizujeme kontrolu stavu účtovníctva, vyhodnotenie rizikových oblastí, navrhnutie postupov vedúcich k odstráneniu chybného stavu a súčasťou je aj návrh daňovej optimalizácie v medziach platnej legislatívy.