Finančné riadenie podniku

Špeciálna ponuka!

V dobách hospodárskeho rastu je finančné riadenie podniku neoddeliteľnou súčasťou managementu. Ak prirovnáme riaditeľa firmy ku kapitánovi, tak ten určite potrebuje spoľahlivého navigátora – finančného manažéra. Za búrky – v dobe ekonomickej recesie – je táto potreba ešte naliehavejšia. Zamestnanie skúseného finančného manažéra, samozrejme, nie je lacná záležitosť. Tak prečo nezaistiť túto činnosť externe?

Výhody:

  • Výrazne nižší náklad než na zamestnanca – prinajmenšom žiadne odvody
  • Po určitej dobe aktívnej role finančného manažéra už nie je treba a tento vykonáva skôr menej časovo náročnú kontrolnú činnosť. Pri externom riešení sa dá náležite zohľadniť.
  • Poskytneme záruky za našu činnosť, na vzniknuté škody sa dá do určitej miery uplatniť poistenie (u zamestnanca to nie je možné)