Informačný systém podniku

Nekladieme si za ciel konkurovať výrobcom informačných systémov, ktorí na základe analýzy informačných tokov podniku vyrobia software na mieru. Náklady na vyhotovenie takého softwaru, samozrejme, výrazne prevyšujú zriaďovaciu cenu dostupného štandardného softwaru. Iste, aj celkom štandardný ekonomický software sa dá optimalizovať na potreby vašej firmy. V skutočnosti je to aj nutné, lebo samotná inštalácia ekonomického softwaru je často tou najjednoduchšou časťou implementácie. Ďaleko dôležitejšou a zložitejšou sú následné kroky: nastavenie jednotlivých klientov (PC), definícia užívateľov a ich oprávnení, nastavenie dátových tokov, prepojenie jednotlivých modulov, definícia číselných radov, príprava výstupov, atď. Dokážeme klientovi asistovať s výberom a implementáciou ekonomického softwaru v týchto krokoch:
  • Analýza informačných tokov v spoločnosti
  • Odporučenie vhodného ekonomického softwaru
  • Sprostredkovanie nákupu a inštalácie softwaru
  • Nastavenie užívateľov a správ
  • Definovanie dátových tokov
  • Definovanie dátových tokov
  • Zaškolenie užívateľov
Pre viac informácií nás kontaktujte.