Účtovné služby – Interné účtovníctvo

Interné účtovné služby sú vhodné pre veľké podniky, ktoré potrebujú mať výsledky našich služieb okamžite k dispozícii vo svojom ekonomickom systéme a pre ktoré už nepripadá do úvahe preprava akejkoľvek dokumentácie z ich sídla. Služba je realizovaná priamou dochádzkou našou účtovníčkou do sídla klienta, kde uskutočníme kompletné zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov priamo v jednom ekonomickom systéme. Veľkou výhodou je možnosť riešiť operatívne na mieste prípadné problémy jednotlivých účtovných prípadov a naša účtovníčka v tomto prípade pôsobí i ako konzultant pre zamestnanca klienta, ktorý prvotnú dokumentáciu vyhotovujú. Cena sa v tomto prípade odvíja od počtu návštev našej účtovníčky v prevádzka klienta.