Likvidácia spoločnosti, zrušenie s.r.o. alebo živnosti

  • Fyzické osoby – v súvislosti s ukončením podnikania zaistíme podnikateľom ukončenie, prípadne prerušenie činnosti SZČO na príslušných úradoch. Samozrejmosťou je prejednanie daňových dopadov na klienta, ktoré tento jeho krok sprevádzajú.
  • Právnické osoby – zaistíme kompletnú likvidáciu spoločnosti až po jej vymazanie z obchodného registra. Služba je komplexná a zahŕňa ako zaistenie samotného vstupu do likvidácie, tak všetku činnosť likvidátora súvisiacu s jeho zákonnými povinnosťami.