Mzdové účtovníctvo

V rámci spracovania mzdového účtovníctva poskytujeme klientom komplexné služby v oblasti personálnej a mzdovej agendy. Služba zahŕňa nielen samotné uskutočnenie výpočtu miezd, ale jej súčasťou je aj kompletné spracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov na ZP, kompletné vyhotovenie osobného spisu zamestnanca vrátane výstupných materiálov pri odchode. V prípade záujmu spracujeme pre klientov aj všetku pracovnoprávnu dokumentáciu. Ďalšia činnosť stanovenú zákonom (evidenčné listy, štatistika, atď.) je samozrejmosťou. Súčasťou spolupráce je tiež personálne poradenstvo a poradenstvo v oblasti povinností stanovených zákonníkom práce.