Vedenie online účtovníctva rýchlo a jednoducho

Dostupnosť a aktuálnosť ekonomických informácii je pre firmy veľmi dôležitá, ak nie kľúčová. Dopyt po online prístupe do ekonomického systému je preto značný. Naša spoločnosť preto poskytuje online účtovníctvo dvojitým spôsobom:
  • Vzdialený prístup do nášho systému POHODA E1 SQL cez terminal server. K zaúčtovaniu účtovných prípadov dochádza obratom a klient má všetky ekonomické informácie ihneď k dispozícii. Ako poskytovateľ sa staráme o technické zaistenie spolupráce, obzvlášť o pravidelnú aktualizáciu systému a archiváciu dát. Sprístupnenie na strane klienta nevyžaduje žiadnu špeciálnu inštaláciu, prístup ku vzdialenej ploche je štandardnou súčasťou operačných systémov Windows. Práca cez vzdialenú plochu síce prináša určité obmedzenia, komfort práce je, samozrejme, dostatočný. Je len potrebné zariadiť potrebný počet prístupov na náš terminálový server vrátane príslušného počtu prístupov (CALov) do systému POHODA. Jedná sa o výrazne nižšiu investíciu, než kúpa prakticky akéhokoľvek ekonomického softwaru.
  • Plnohodnotné cloudové riešenie, ktoré poskytuje náš partner, spoločnosť ESO9. Klient získa prístup do veľmi komplexného ekonomického systému, bez akýchkoľvek obmedzení. Opäť nie je potreba žiadna inštalácia na strane klienta, systém beží cez prehliadač Internet Explorer. Pre viac informácií o systéme si pozrite stránky výrobcu ESO9, pre informácie o podmienkach používania kontaktujte Ing. Michala Markvarta.