Sprostredkujeme prevod obchodného podielu

V prípade, že klienti nemajú v úmysle ďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti a nechcú sa vydať cestou likvidácie, ponúkame im sprostredkovanie prevod obchodného podielu. Súčasťou služby môže byť aj nacenenie hodnoty podielov znaleckým posudkom.