Spracovanie účtovníctva

Spracovanie účtovníctva je vhodné predovšetkým pre drobnejšiu klientelu. Na základe klientom dodaných podkladov dochádza k ich zapracovaniu v našej kancelárii zadaním do ekonomického systému. Výstupy potom obdržia elektronicky, alebo fyzicky v tlačenej podobe. Výhodou je minimálna časová náročnosť a nižšia cena, nevýhodou naopak dlhší časový interval v získavaní ekonomických informácií.