Správa pohľadávok

Riadne organizovaná správa pohľadávok je vizitkou zdravého podniku. Naša odborná podpora pomáha klientom znižovať potrebu vstupných investícií tým, že znižuje celkovú výšku pohľadávok. Touto činnosťou dochádza k znižovaniu nákladov súvisiacich s nutnosťou hľadať ďalšie zdroje financií a znižuje riziká spojené s možným narušením ekonomickej stability.