Poradíme pri založení firmy, s.r.o. alebo živnosti

Naša spoločnosť sa v rámci ekonomického a podnikateľského poradenstva venuje tiež optimalizáciou právnej formy podnikania našich klientov, vrátane zaistenia všetkých služieb súvisiacich so zahájením alebo ukončením ich podnikateľskej činnosti.