Začnite podnikať rýchlo a jednoducho s ready made s.r.o. bez finančnej histórie

Pokiaľ klienti požadujú zahájiť svoju podnikateľskú činnosť ako právnická osoba čo najskôr a nemajú čas vyčkať zákonné procedúry súvisiace so zakladaním novej spoločnosti, kde v spojitosti s riadením živnostenského úradu a obchodného súdu dochádza k určitému časovému sklzu, ponúkame presun obchodného podielu novej, doposiaľ nepodnikajúcej SRO, keď činnosť môže byť zahájená hneď. Jedná sa o naše dcérske spoločnosti, založené práve za týmto účelom, teda nezaťažené žiadnou podnikateľskou históriou.