Stravné lístky

Legislatíva týkajúca sa stravných lístkov Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Zákon č. 574/2009 Z. z. o stravovaní zamestnancov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Opatrenie MPSVaR č. 906/2016 Z.z. o sumách stravného Stravovanie zamestnancov upravuje § 152...

číst více

Daňové úniky ako dôsledok globalizácie

Globalizácia je procesom medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach. Je to jav, ktorý sa týka nie len jednotlivca, ale každého jedného z nás. Ide o postupné zjednocovanie kultúr, ekonomík, peňažných jednotiek a v konečnom dôsledku aj samotných krajín. Je to...

číst více

Chcete posunúť svoje podnikanie o krok vpred? Nezabudnite na FINANČNÚ ANALÝZU!

Aj vy patríte medzi podnikateľov, ktorých biznis už dlhšiu dobu stagnuje a neviete, čo ďalej? Chcete posunúť svoje podnikanie vpred a znova zvyšovať svoju ziskovosť? Je postačujúce pre váš podnik správne vedenie účtovníctva? Čo je to tá finančná analýza a prečo na ňu...

číst více

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131