Stravné lístky

Stravné lístky Legislatíva týkajúca sa stravných lístkov Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Zákon č. 574/2009 Z. z. o stravovaní zamestnancov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Opatrenie MPSVaR č. 906/2016 Z.z. o sumách stravného Stravovanie zamestnancov...

Daňové úniky ako dôsledok globalizácie

Daňové úniky ako dôsledok globalizácie Globalizácia je procesom medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach. Je to jav, ktorý sa týka nie len jednotlivca, ale každého jedného z nás. Ide o postupné zjednocovanie kultúr, ekonomík, peňažných jednotiek a v konečnom...