Cenník služieb

Potrebujete pomôcť v oblasti finančných služieb? Pozrite sa na náš cenník. V prípade, že by ste si chceli nechať spočítať cenu služieb na mieru, využite individuálnu kalkuláciu služieb.

Individuálna kalkulácia služieb

Cenník účtovných prác a služieb

Cenník účtovných prác sa pohybuje podľa vybraných služieb

 • Hodinová sadzba (účtovníctvo): 30,- €/hod.
 • Hodinová sadzba (daňové poradenstvo): 50,- €/hod.
 • Hodinová sadzba (daňové zastupovanie): 60,- €/hod.

Účtovníctvo

 • Účtovníctvo – zmluvný mesačný paušál (podľa rozsahu) min.: 120,- €/mes.
 • Daňová evidencia – zmluvný mesačný paušál (podľa rozsahu) min.: 40,- €/mes.

Personalistika

 • Prihlásenie a zavedenie nového zamestnanca: 16,- €
 • Spracovanie mzdy jedného zamestnanca: 10,- €/mes.
 • Spracovanie mzdy jedného zamestnanca DPP: 10,- €/mes.
 • Odhlásenie zamestnanca vrátane výst. dokumentov: 16,- €
 • Registrácia novej organizácie: 40,- €
 • Zrušenie registrácie organizácie: 40,- €
 • Zastupovanie u kontrol SP, ZP: 30,- €/hod.

Daňové priznania

 • Daň z príjmov FO (iba závislá činnosť): 20,- €
 • Daň z príjmov FO (bez príjmov z podnikania): 120,- €
 • Daň z príjmov FO (vrátane príjmov z podnikania): 160,- €
 • Daň z príjmov FO (vedie účtovníctvo): 200,- €
 • Daň z príjmov PO (neauditovaná spoločnosť): 200,- €
 • Daň z príjmov PO (auditovaná spoločnosť): 400,- €
 • Dodatočné priznanie k dani z príjmu nezavinené: 2/3 ceny za priznanie
 • Predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania do 1.7.: 100,- €
 • Daň z pridanej hodnoty, Kontrólny výkaz, Súhrnný výkaz: 20,- €/výkaz
 • Daň z motorových vozidiel: 20,- €/priznanie + 8,- €/vozidlo
 • Ostatné daňové priznania: 80,- €
 • Vyúčtovanie dane ZČ a zrážkovej dane: 80,- €
 • Daňová analýza odovzdaných podkladov u nezmluvných klientov: 50.- €/hod.
 • Daňové poradenstvo – minimálny paušál: 200,- €/mes.

Zakladanie a likvidácia firiem

 • Založenie novej SRO (vrátane poplatkov (súd, notár, ŽÚ – 1 živnosť): 1.000,- €
 • Predaj “hotovej SRO“ s možnosťou okamžitého podnikania: 1.600,- €
 • Likvidácia spoločnosti: zmluvne

Ostatné

 • Registrácia a zrušenie registrácie SZČO a PO na úradoch: 40,- €
 • Intrastat: dohodou
 • Ostatné činnosti: 25,- €/hod.
 • Reporty v AJ, NJ: dohodou

Doprava

 • Výjazd v rámci Bratislavy: 20,- €
 • Doprava mimo Bratislavy: 0,50,- €/km
 • Cestovné – hodiny mimo Bratislavy: 20,- €/hod.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131