Chcete posunúť svoje podnikanie o krok vpred? Nezabudnite na FINANČNÚ ANALÝZU!

Pro 20, 2019

Aj vy patríte medzi podnikateľov, ktorých biznis už dlhšiu dobu stagnuje a neviete, čo ďalej? Chcete posunúť svoje podnikanie vpred a znova zvyšovať svoju ziskovosť? Je postačujúce pre váš podnik správne vedenie účtovníctva? Čo je to tá finančná analýza a prečo na ňu nezabudnúť? Ako ovplyvní budúce smerovanie vášho podniku? Odpovede na tieto otázky nájdete v nasledujúcom článku.

Zmysel finančnej analýzy

Prečo je pre podnik dôležité analyzovať svoj finančný stav? Finančná analýza dokáže odhaliť slabé stránky podniku, ktoré brzdia váš vývoj. S narastajúcou konkurenciou sa aj vaše podnikanie dostalo do mŕtveho bodu. To sa však dá jednoducho zmeniť! Okrem slabých stránok vám finančná analýza totižto ukáže aj tie silné, na ktoré by ste sa mali sústrediť a ktoré vám samotné vedenie účtovníctva neodhalí. Finančná analýza je východiskom, vďaka ktorému spoznáte smer, ktorým sa máte vybrať. Zmyslom analýzy je zhodnotiť finančnú situáciu, v ktorej sa váš podnik nachádza.

Cieľ finančnej analýzy

Finančný analytici, vďaka údajom z účtovníctva a vykonanej finančnej analýze, dokážu zhodnotiť finančné zdravie vášho podniku. Následne pripravia podklady, ktoré sú potrebné pre prijímanie rozhodnutí vo vašej firme. Vedenie účtovníctva, bez následnej analýzy výsledkov, vám neposkytne dostatočne komplexné informácie, ktoré sú potrebné pri rozhodovaní o závažných otázkach. Finančná analýza odhalí skryté rezervy, ktoré vám napomôžu k zvýšeniu hodnoty vášho podniku. Poskytuje návrhy opatrení, ktoré vaše podnikanie výrazným spôsobom zlepšia.

Výsledok finančnej analýzy

Vďaka finančnej analýze odhalíte platobnú schopnosť vášho podniku, teda jeho likviditu. Zistíte, či ste schopný uhrádzať záväzky v každom okamihu a ako rýchlo dokážete premeniť svoj majetok na peniaze, v prípade potreby. Finančná analýza poukáže na vašu zadlženosť aj na rentabilitu, teda ziskovosť. Analýza si posvieti na vašu obratovosť, teda na to, koľkokrát sa váš kapitál obráti za dané obdobie analýzy.

Prenechajte svoje čísla expertom, aby posúdili vašu hospodársku situáciu. Odhaľte svoje silné stánky a opäť pozdvihnite svoje podnikanie z červených alarmujúcich čísel. Obujte sa do toho, nech je váš daňový poradca budúci rok z vašich výsledkov ohromený!