Daňová optimalizácia, ktorá skorigujte vašu daňovú záťaž

V rámci daňovej optimalizácie vyhodnocujeme súčasný stav klienta a jeho predpokladaný budúci rozvoj. Cieľom je, s ohľadom na budúce investične aktivity, korigovať jeho daňovú záťaž.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131