Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo poskytujeme našim klientom v otázkach všetkých daní podľa príslušných platných právnych predpisov. Našou snahou je predchádzať daňovým problémom našich klientov a minimalizovať ich daňovú povinnosť. Služba môže byť poskytovaná tromi základnými formami:

  • Jednorázová daňová konzultácia pi riešení konkrétneho problému
  • Trvalá podpora účtovného oddelenia klienta vo veciach daní
  • Trvalá podpora v súvislosti s vedením účtovníctva a účtovného poradenstva pre našich klientov

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131