Daňový audit, audit účtovnej závierky

V rámci daňového auditu pre našich klientov realizujeme kontrolu stavu účtovníctva, vyhodnotenie rizikových oblastí, navrhnutie postupov vedúcich k odstráneniu chybného stavu a súčasťou je aj návrh daňovej optimalizácie v medziach platnej legislatívy.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131