Finančná analýza podniku

Finančná analýza podniku umožňuje podrobne vyhodnotiť účtovné výkazy a správne posúdiť hospodársku situáciu klienta, prípadne iného subjektu. Samozrejmosťou je odporúčanie opatrení vedúcich k zlepšeniu.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131