Finančné riadenie podniku

Špeciálna ponuka!

V dobách hospodárskeho rastu je finančné riadenie podniku neoddeliteľnou súčasťou managementu. Ak prirovnáme riaditeľa firmy ku kapitánovi, tak ten určite potrebuje spoľahlivého navigátora – finančného manažéra. Za búrky – v dobe ekonomickej recesie – je táto potreba ešte naliehavejšia. Zamestnanie skúseného finančného manažéra, samozrejme, nie je lacná záležitosť. Tak prečo nezaistiť túto činnosť externe?

Výhody:

  • Výrazne nižší náklad než na zamestnanca – prinajmenšom žiadne odvody
  • Po určitej dobe aktívnej role finančného manažéra už nie je treba a tento vykonáva skôr menej časovo náročnú kontrolnú činnosť. Pri externom riešení sa dá náležite zohľadniť.
  • Poskytneme záruky za našu činnosť, na vzniknuté škody sa dá do určitej miery uplatniť poistenie (u zamestnanca to nie je možné)

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131