Informačný systém podniku

Nekladieme si za ciel konkurovať výrobcom informačných systémov, ktorí na základe analýzy informačných tokov podniku vyrobia software na mieru. Náklady na vyhotovenie takého softwaru, samozrejme, výrazne prevyšujú zriaďovaciu cenu dostupného štandardného softwaru. Iste, aj celkom štandardný ekonomický software sa dá optimalizovať na potreby vašej firmy. V skutočnosti je to aj nutné, lebo samotná inštalácia ekonomického softwaru je často tou najjednoduchšou časťou implementácie. Ďaleko dôležitejšou a zložitejšou sú následné kroky: nastavenie jednotlivých klientov (PC), definícia užívateľov a ich oprávnení, nastavenie dátových tokov, prepojenie jednotlivých modulov, definícia číselných radov, príprava výstupov, atď. Dokážeme klientovi asistovať s výberom a implementáciou ekonomického softwaru v týchto krokoch:

  • Analýza informačných tokov v spoločnosti
  • Odporučenie vhodného ekonomického softwaru
  • Sprostredkovanie nákupu a inštalácie softwaru
  • Nastavenie užívateľov a správ
  • Definovanie dátových tokov
  • Definovanie dátových tokov
  • Zaškolenie užívateľov

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131