Likvidácia spoločnosti, zrušenie s.r.o. alebo živnosti

Fyzické osoby – v súvislosti s ukončením podnikania zaistíme podnikateľom ukončenie, prípadne prerušenie činnosti SZČO na príslušných úradoch. Samozrejmosťou je prejednanie daňových dopadov na klienta, ktoré tento jeho krok sprevádzajú.

Právnické osoby – zaistíme kompletnú likvidáciu spoločnosti až po jej vymazanie z obchodného registra. Služba je komplexná a zahŕňa ako zaistenie samotného vstupu do likvidácie, tak všetku činnosť likvidátora súvisiacu s jeho zákonnými povinnosťami.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131