Mzdové účtovníctvo

V rámci spracovania mzdového účtovníctva poskytujeme klientom komplexné služby v oblasti personálnej a mzdovej agendy. Služba zahŕňa nielen samotné uskutočnenie výpočtu miezd, ale jej súčasťou je aj kompletné spracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov na ZP, kompletné vyhotovenie osobného spisu zamestnanca vrátane výstupných materiálov pri odchode. V prípade záujmu spracujeme pre klientov aj všetku pracovnoprávnu dokumentáciu. Ďalšia činnosť stanovenú zákonom (evidenčné listy, štatistika, atď.) je samozrejmosťou. Súčasťou spolupráce je tiež personálne poradenstvo a poradenstvo v oblasti povinností stanovených zákonníkom práce.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131