Začnite podnikať rýchlo a jednoducho s ready made s.r.o. bez finančnej histórie

Pokiaľ klienti požadujú zahájiť svoju podnikateľskú činnosť ako právnická osoba čo najskôr a nemajú čas vyčkať zákonné procedúry súvisiace so zakladaním novej spoločnosti, kde v spojitosti s riadením živnostenského úradu a obchodného súdu dochádza k určitému časovému sklzu, ponúkame presun obchodného podielu novej, doposiaľ nepodnikajúcej SRO, keď činnosť môže byť zahájená hneď. Jedná sa o naše dcérske spoločnosti, založené práve za týmto účelom, teda nezaťažené žiadnou podnikateľskou históriou.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131