Sprostredkujeme prevod obchodného podielu

V prípade, že klienti nemajú v úmysle ďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti a nechcú sa vydať cestou likvidácie, ponúkame im sprostredkovanie prevod obchodného podielu. Súčasťou služby môže byť aj nacenenie hodnoty podielov znaleckým posudkom.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131