Reporting účtovných dokladov, výkaz o príjmoch a výdavkoch

Naše služby nespočívajú iba v spracovaní vstupných dokumentov do zákonom požadovanej podoby, ale v poskytnutí údajov o hospodárení klienta presne v tej podobe aká je preňho zrozumiteľná a relevantná. Výstupy účtovných dokladov v elektronickej podobe sú samozrejmosťou (.pdf, .xls, .xml).

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131