Reportovanie výkazu ziskov a strát

Na základe požiadaviek klienta spracujeme účtovnú dokumentáciu vrátane výkazu ziskov a strát do požadovanej formy, ktorá bude vhodným podkladom ďalšiemu strategickému rozhodovaniu klienta. Obzvlášť dcérskym spoločnostiam zahraničných firiem ponúkame prispôsobenie účtovníctva a výstupov medzinárodným štandardom IFRS a reporting presne podľa požiadaviek materských spoločností. Samozrejmosťou je reporting v cudzom jazyku – angličtine, nemčine, ruštine, prípadne aj inom jazyku.

Zverejňovanie údajov

Po vzájomnej dohode zverejňujeme údaje z účtovnej závierky tak, ako požaduje obchodný zákonník. Takisto po vzájomnej dohode zaistíme poskytnutie ekonomických údajov iným subjektom (napr. bankám).

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131