Spracovanie účtovníctva

Spracovanie účtovníctva je vhodné predovšetkým pre drobnejšiu klientelu. Na základe klientom dodaných podkladov dochádza k ich zapracovaniu v našej kancelárii zadaním do ekonomického systému. Výstupy potom obdržia elektronicky, alebo fyzicky v tlačenej podobe. Výhodou je minimálna časová náročnosť a nižšia cena, nevýhodou naopak dlhší časový interval v získavaní ekonomických informácií.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131