Správa pohľadávok

Riadne organizovaná správa pohľadávok je vizitkou zdravého podniku. Naša odborná podpora pomáha klientom znižovať potrebu vstupných investícií tým, že znižuje celkovú výšku pohľadávok. Touto činnosťou dochádza k znižovaniu nákladov súvisiacich s nutnosťou hľadať ďalšie zdroje financií a znižuje riziká spojené s možným narušením ekonomickej stability.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131