Účtovanie miezd

Spôsob spolupráce v prípade účtovania miezd môže byť veľmi variabilný. Vychádzame vždy z požiadaviek klienta, a to ako termínových, tak organizačných. Komunikácia prebieha prostredníctvom kontaktnej osoby určenej klientom, ktorá má na starosti komunikáciu so mzdovým účtovným oddelením. Tá nám zasiela podklady k novým nástupom a výstupom, dochádzke, práceneschopnosti, dovolenky, priepustky, požiadavky na potvrdenie atď. dohodnutou formou – pokiaľ možno elektronicky, v ostatných prípadoch poštou, alebo formou osobného doručenia. Fyzický kontakt so mzdovou účtovníčkou nie je v zásade nutný, všetky požiadavky sa dajú riešiť elektronickou, prípadne obyčajnou poštou, konzultácie telefonicky. Pokiaľ klient požaduje „úradné hodiny“ u neho v sídle, sme schopní to zaistiť. Mzdová účtovníčka je zamestnancom klienta tiež k dispozícii v našej kancelárii a to v cene spracovania miezd. Všetky interné HR reporty pre klientov bežne zapracovávame a sú zahrnuté v cene. Ako doplnkovú službu sme schopní, v prípade záujmu zo strany klienta, úplne utajiť mzdy, zaistiť hradenie miezd a odvodov prostredníctvom nášho zvláštneho podúčtu. Mzdovú agendu spracujeme v mzdovom systéme VEMA – aplikácia PAM, RND, ELDP. Jedná sa o jeden z najkvalitnejších systémov na spracovanie miezd v ČR (viac na www.vema.cz). Tento systém je využívaný aj celou radou štátnych inštitúcií (napr. VZP) a škôl. Systém umožňuje napr.:

  • Spracovanie dochádzkových dát z cudzieho dochádzkového systému
    Tlač „diskrétnych“ výplatných pások (oddeliteľný horný diel s menom, pod ním výpočet mzdy)
  • Možnosť vzdialeného prístupu a tlač všetkých potvrdení priamo od klienta
  • Možnosť exportu všetkých zostáv do formátu xls a odoslanie e-mailom
  • Elektronickú komunikáciu s úradmi
  • Export príkazov k úhrade do formátu požadovaného príslušným elektr. bankovníctvom
  • Spracovanie štatistík a mnoho ďalších reportov

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131