Prenechajte nám jednoduché či podvojné účtovníctvo a venujte sa rozvoju svojej firmy

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva je hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti. Cieľom je poskytnúť našim klientom maximálny servis vedúci ako k naplneniu zákonných podmienok pre ich podnikanie, tak aj poskytnúť im všetky ekonomické informácie nevyhnutné pre riadenie firmy. Dokážeme služby poskytnúť v rôznych formách, ktoré si zákazník zvolí s ohľadom na konkrétne potreby. Zvoľte si formu poskytovanej služby podľa vašich potrieb.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131