Úverová analýza

Úverová analýza predpokladá rámcové vyhodnotenie klientovho podnikateľského zámeru, posúdenie investičnej návratnosti, ziskovosti a cash flow. Následne spracujeme všetku dokumentáciu požadovanú poskytovateľom úveru.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131