Poradíme pri založení firmy, s.r.o. alebo živnosti

Naša spoločnosť sa v rámci ekonomického a podnikateľského poradenstva venuje tiež optimalizáciou právnej formy podnikania našich klientov, vrátane zaistenia všetkých služieb súvisiacich so zahájením alebo ukončením ich podnikateľskej činnosti.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131