Zastupovanie v daňovom konaní

Našich klientom poskytujeme na základe písomnej plnej moci zastupovanie v daňovom konaní, ako pri riešení konkrétneho daňového problému, tak v prípade udelenia generálne plnej moci aj trvalo, vrátanie doručovania písomností.

Office Bratislava

Drieňová 34
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 252 624 388

Office Praha

Bohdalecká 8
180 00 Praha – Michle
Tel.: +420 271 751 445

Office Brno

Vídeňská 56A
639 00 Brno
Tel.: +420 543 423 131